گزارش کاپ مشهدکالا

دومین دوره کاپ مشهد کالا در تاریخ 26 شهریور 95 همزمان با اعیاد سعید قربان و غدیر آغاز شد. این دوره از مسابقات با ظرفیت 28 نفر در گیم سنتر کوروش برگزار شد.

پس از حضور اکثر بازیکنان در مکان برگزاری کاپ در ساعت 9:30 صبح و گروه بندی بازیکنان بر اساس امتیازات دوره قبل، مسابقات گروهی با 8 گروه 4 و 3 نفره آغاز شد. 

پس از برگزاری مسابقات گروهی 16 نفر راهیافته به دور بعدی مسابقات ( یک هشتم نهایی ) مشخص شد. 

نفرات دور یک هشتم نهایی : سالاری، دقیق، شیرکوند، نوفرستی، صدرالحافظین، سنجیده، حشمتی، نظری، غفوری، مطهری، حشمتی، دانشگر، نصری، حسینی، حیدری، ارژنگی

نفرات دور یک چهارم نهایی : سالاری، نصری، صدرالحافظین، حشمتی، حسینی ، نوفرستی ، حیدری ، نظری 

نیمه نهایی :  سالاری   -  صدرالحافظین    /      حسینی  - نظری

رده بندی : صدرالحافظین 0 -  حسینی 3

فینال : دیدار رفت سالاری5  -  نظری0  / دیدار برگشت سالاری3  -  نظری5

نفر اول : سالاری

نفر دوم : نظری

نفر سوم : حسینی

در پایان مسابقات تمامی بازیکنان شرکت کننده هدایایی دریافت کردند و همچنین به نفرات اول تا سوم جوایزی به رسم یادبود  اهدا شد.

در پابان جا دارد از جناب آقای مغنی نصری (داور ملی مسابقات دیجیتال) که زحمت بسیاری برای این کاپ بر عهده ایشان بود تشکر کرد.

فروشگاه اینترنتی مشهد کالا - تخصصی ترین فروشگاه اینترنتی مشهد

دومین دوره کاپ مشهدکالادومین دوره کاپ مشهدکالادومین دوره کاپ مشهدکالادومین دوره کاپ مشهدکالادومین دوره کاپ مشهدکالادومین دوره کاپ مشهدکالا