در حال بارگذاری ...
نمایش صفحه 1 از 2
مرتب سازی بر اساس
جستجوی پیشرفته
مرتب سازی بر اساس:
 • قیمت :  زیاد به کم
 • موقعیت
 • زمان ایجاد
 • نام: ی تا الف
 • نام: الف تا ی
 • قیمت : کم به زیاد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : 174 × 355 × 442 ميلي‌متر
 • نوع صفحه نمایش : LED
 • : ندارد
 • : ندارد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : 206 × 394 × 508 ميلی متر
 • نوع صفحه نمایش : TN
 • : دارد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : <ul> <li><p>با استند 1202x525x381 میلی متر </p></li> <li><p>بدون استند 1202x369x194 میلی متر </p></li> </ul>
 • صفحه نمایش لمسی : ندارد
 • نوع صفحه نمایش : LED-backlit VA
 • : 2 عدد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : <ul> <li><p>با استند 624.8x556.7x390.6 میلی متر </p></li> <li><p>بدون استند 624.8x367.2x93.2 میلی متر </p></li> </ul>
 • صفحه نمایش لمسی : ندارد
 • نوع صفحه نمایش : LED-backlit VA
 • : 2 عدد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : <ul> <li><p>با استند 724.1x621.7x380.4 میلی متر </p></li> <li><p>بدون استند 724.1x424.4x115.5 میلی متر </p></li> </ul>
 • صفحه نمایش لمسی : ندارد
 • نوع صفحه نمایش : LED-backlit VA
 • : 2 عدد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : <ul> <li><p>با استند 544.8x519.4x280.6 میلی متر </p></li> <li><p>بدون استند 544.8x323.8x70.3 میلی متر </p></li> </ul>
 • صفحه نمایش لمسی : ندارد
 • نوع صفحه نمایش : LED-backlit VA
 • : 2 عدد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : <ul> <li><p>با استند 621.2x541x280.6 میلی متر </p></li> <li><p>بدون استند 621.2x366.7x91.6 میلی متر </p></li> </ul>
 • صفحه نمایش لمسی : ندارد
 • نوع صفحه نمایش : LED-backlit VA
 • : 2 عدد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : <ul> <li><p>با استند 807.7x515.6x309.8 میلی متر </p></li> <li><p>بدون استند 807.7x363.2x167.6 میلی متر </p></li> </ul>
 • صفحه نمایش لمسی : ندارد
 • نوع صفحه نمایش : LED-backlit VA
 • : 2 عدد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : </ul><ul> <li><p>با استند 712.4x519.4x242.8 میلی متر </p></li> <li><p>بدون استند 712.4x418.5x147.5 میلی متر </p></li> </ul>
 • صفحه نمایش لمسی : ندارد
 • نوع صفحه نمایش : LED-backlit VA
 • : 2 عدد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : </ul><ul> <li><p>با استند 614.1x462.7x242.8 میلی متر </p></li> <li><p>بدون استند 614.1x361.9x138.9 میلی متر </p></li> </ul>
 • صفحه نمایش لمسی : ندارد
 • نوع صفحه نمایش : LED-backlit VA
 • : 2 عدد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : </ul><ul> <li><p>با استند 653.7x476.2x242.8 میلی متر </p></li> <li><p>بدون استند 653.7x375.9x94.4 میلی متر </p></li> </ul>
 • صفحه نمایش لمسی : ندارد
 • نوع صفحه نمایش : TN
 • : 2 عدد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : </ul><ul> <li><p>با استند 660.6x468.3x186.9 میلی متر </p></li> <li><p>بدون استند 660.6x381.2x73.4 میلی متر </p></li> </ul>
 • صفحه نمایش لمسی : ندارد
 • نوع صفحه نمایش : TN
 • : 2 عدد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : </ul><ul> <li><p>با استند 741.1x629.9~499.8x279.9 میلی متر </p></li> <li><p>بدون استند 741.1x440.9x68.3 میلی متر </p></li> </ul>
 • صفحه نمایش لمسی : ندارد
 • نوع صفحه نمایش : LED
 • : 1 عدد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : </ul><ul> <li><p>با استند 627.3x466.3~596.3x279.9 میلی متر </p></li> <li><p>بدون استند 627.3x376.4x66.4 میلی متر </p></li> </ul>
 • صفحه نمایش لمسی : ندارد
 • نوع صفحه نمایش : LED
 • : 1 عدد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : </ul><ul> <li><p>با استند 828x470x241.8 میلی متر </p></li> <li><p>بدون استند 828x369.3x105.6 میلی متر </p></li> </ul>
 • صفحه نمایش لمسی : ندارد
 • نوع صفحه نمایش : LED-backlit VA
 • : 2 عدد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : </ul><ul> <li><p>با استند 568.9x417x196.8 میلی متر </p></li> <li><p>بدون استند 568.9x342.1x53.8 میلی متر </p></li> </ul>
 • صفحه نمایش لمسی : ندارد
 • نوع صفحه نمایش : TN
 • : 1 عدد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : </ul><ul> <li><p>با استند 731x620x298.7 میلی متر </p></li> <li><p>بدون استند 731x427.9x78.9 میلی متر </p></li> </ul>
 • صفحه نمایش لمسی : ندارد
 • نوع صفحه نمایش : TN
 • : 2 عدد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : </ul><ul> <li><p>با استند 731x523.2x248.9 میلی متر </p></li> <li><p>بدون استند 731x426.7x88.9 میلی متر </p></li> </ul>
 • صفحه نمایش لمسی : ندارد
 • نوع صفحه نمایش : LED-backlit VA
 • : 2 عدد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : </ul><ul> <li><p>با استند 547.6x418x206.5 میلی متر </p></li> <li><p>بدون استند 547.6x320.8x81.7 میلی متر </p></li> </ul>
 • صفحه نمایش لمسی : ندارد
 • نوع صفحه نمایش : PLS
 • : 1 عدد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : </ul><ul> <li><p>با استند 660.6x468.3x186.9 میلی متر </p></li> <li><p>بدون استند 660.6x381.2x73.4 میلی متر </p></li> </ul>
 • صفحه نمایش لمسی : ندارد
 • نوع صفحه نمایش : TN
 • : 2 عدد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : </ul><ul> <li><p>با استند 561x427.9x186.9 میلی متر </p></li> <li><p>بدون استند 561x332.9x62.7 میلی متر </p></li> </ul>
 • صفحه نمایش لمسی : ندارد
 • نوع صفحه نمایش : PLS
 • : 2 عدد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : </ul><ul> <li><p>با استند 632x543x235 میلی متر </p></li> <li><p>بدون استند 632x366x76 میلی متر </p></li> </ul>
 • صفحه نمایش لمسی : ندارد
 • نوع صفحه نمایش : PLS
 • : 1 عدد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : </ul><ul> <li><p>با استند 540x522x235 میلی متر </p></li> <li><p>بدون استند 540x323x77.2 میلی متر </p></li> </ul>
 • صفحه نمایش لمسی : ندارد
 • نوع صفحه نمایش : PLS
 • : 1 عدد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ابعاد : </ul><ul> <li><p>با پایه 622x551x386 میلی متر </p></li> <li><p>بدون پایه 622x365x91.4 میلی متر </p></li> </ul>
 • صفحه نمایش لمسی : ندارد
 • نوع صفحه نمایش : LED-backlit VA
 • : 2 عدد
جستجوی پیشرفته
فیلتر های فعال
 • سامسونگ SAMSUNG
محدوده قیمت
برند ها
صفحه نمایش >> زمان پاسخ دهی
اعمال کردن
خانه
دسته ها
جستجو
0 سبد
پروفایل
بیشتر
تماس
دسته بندی ها
لپ تاپ
موبایل
کامپیوتر و قطعات
دوربین و کنسول
ابزار برقی