در حال بارگذاری ...
نمایش صفحه 1 از 4
مرتب سازی بر اساس
جستجوی پیشرفته
مرتب سازی بر اساس:
 • قیمت :  زیاد به کم
 • جدیدترین
 • نام: ی تا الف
 • نام: الف تا ی
 • قیمت : کم به زیاد
0 نفر
2,600,000 تومان
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1،2 : 5 ، 9 ، 12 ، 20 ولت (USB-A)%0Aپورت 3 ، 4 : 5 ، 9 ، 12 ، 15 ، 20 ولت (Type-C)
 • تعداد درگاه خروجی : 4 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A ، Type-C
 • شدت جریان خروجی : پورت 1،2،3،4 : 3 آمپر (Type-C ، USB-A)%0A
0 نفر
2,000,000 تومان
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت (1) : 5 ، 9 ، 12 ، 20 ولت (USB-A)%0Aپورت (2 ، 3) : 5 ، 9 ، 12 ، 15 ، 20 ولت (Type-C)
 • تعداد درگاه خروجی : 3 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A ، Type-C
 • شدت جریان خروجی : پورت 1 : 3 آمپر (USB-A)%0Aپورت 2 ، 3 : 3 ، 3.25 آمپر (Type-C)
0 نفر
1,650,000 تومان
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 2/3/4 : 5ولت (USB-A)%0Aپورت 1 : 5،9 ، 15 ، 20 ولت (Type-C)%0A
 • تعداد درگاه خروجی : 4 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A ، Type-C
 • شدت جریان خروجی : پورت 1 : 2.4 ، 3 ، 3 ، 2.25 آمپر (Type-C)%0Aپورت 2/3/4 : 4 آمپر (USB-A)%0A
0 نفر
950,000 تومان
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1 : 5 ، 9 ، 12 ، 15 ، 20 ولت (Type-C)
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • نوع درگاه خروجی : Type-C
 • شدت جریان خروجی : پورت 1 : 3 ، 2، 2.5، 1.5 آمپر (Type-C)
0 نفر
900,000 تومان
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1 : 5 ، 9 ، 12 ، 15 ، 20 ولت (Type-C)%0Aپورت 2 : 5 ، 9 ، 12 ، 20 ولت (USB-A)
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A ، Type-C
 • شدت جریان خروجی : پورت 1 : 3 ، 2.5 ، 2 ، 1.5 آمپر (Type-C)%0Aپورت 2 : 3 ، 2.5 ، 1.5 آمپر (USB-A)
0 نفر
850,000 تومان
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1 : 5 ، 9 ، 12 ، 15 ، 20 ولت (Type-C)%0Aپورت 2/3 : 5 ، 9 ، 12 ولت (USB1،USB2)
 • تعداد درگاه خروجی : 3 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A ، Type-C
 • شدت جریان خروجی : پورت 1 : 3 ، 2.5 ، 2 ، 1.5 آمپر (Type-C)%0Aپورت 2/3 : 3 ، 2.0 ، 1.5 آمپر (USB1،USB2)
0 نفر
300,000 تومان
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : 5 ، 9 ، 12 ولت%0A
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • نوع درگاه خروجی : Type-C
 • شدت جریان خروجی : 3 ، 2.22 ، 1.67 آمپر %0A
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1 : 12، 9، 5 ولت (Type-C)%0Aپورت 2 : 5 ، 12، 9 ولت (USB-A)%0A
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A ، Type-C
 • شدت جریان خروجی : پورت 1 : 1.67 ، 2.22 ، 3 آمپر (Type-C)%0Aپورت 2 : 3 ، 2 ، 1.5 آمپر (USB-A)%0A
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : 5 ، 9 ، 12 ولت%0A
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A
 • شدت جریان خروجی : 1.8 ، 2.5 ، 4 آمپر %0A
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1 : 20 ، 15 ، 12، 9، 5 ولت (Type-C)%0Aپورت 2 : 5 ، 12، 9 ولت (USB-A)%0A
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A ، Type-C
 • شدت جریان خروجی : پورت 1 : 3.25 ، 3 آمپر (Type-C)%0Aپورت 2 : 3 ، 2 ، 1.5 آمپر (USB-A)%0A
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : 5 ، 9 ولت
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • نوع درگاه خروجی : Type-C
 • شدت جریان خروجی : 3 ، 2.22 آمپر
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : 5 ، 9 ولت
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • نوع درگاه خروجی : Type-C
 • شدت جریان خروجی : 3 ، 2.22 آمپر
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1 : 5 ، 9، 15، 20 ولت (Type-C)%0A
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • نوع درگاه خروجی : Type-C
 • شدت جریان خروجی : پورت 1 : 2.4 ،3، 2، 1.5 آمپر (Type-C)%0A
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : 5 ، 9 ، 12 ولت
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A
 • شدت جریان خروجی : 3 ، 2 ، 1.5 آمپر
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : 5 ، 9 ، 12 ، 15ولت (Type-C)
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • نوع درگاه خروجی : Type-C
 • شدت جریان خروجی : 3 ، 2 ، 2.22 ، 1.6 ، 1.3 آمپر (Type-C)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1/2 : 5 ولت (USB-A)
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A
 • شدت جریان خروجی : پورت 1/2 : 2.4 آمپر (USB-A)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1/2 : 5 ولت (USB-A)%0A
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A
 • شدت جریان خروجی : پورت 1/2 : 2.4 آمپر (USB-A)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • نوع درگاه خروجی : Type-C
 • قابلیت شارژ سریع : دارد
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1 : 5 ، 9 ، 12 ولت (USB-A)%0Aپورت 2 : 5 ، 9 ، 12 ، 15 ، 20 ولت (Type C)
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A ، Type-C
 • شدت جریان خروجی : پورت1 : 4.5 ، 2 ، 1.5 آمپر (USB-A)%0Aپورت 2 : 3 ، 2.5 ، 2 ، 1.5 آمپر (Type C)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1/2 : 5 ، 9 ، 12 ، 15 ، 20 ولت (Type-C)
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • نوع درگاه خروجی : Type-C
 • شدت جریان خروجی : پورت 1/2 : 3 ، 2.5 ، 2 ، 1.5 آمپر (Type-C)
1 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : 5 ، 9 و 12 ولت
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A
 • شدت جریان خروجی : 1.5 آمپر و 2.0 آمپر و 3.0 آمپر
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1 : 3.6 - 6 ، 6 - 9 ، 9 - 12 ولت (USB-A QC3.0)%0Aپورت 2 : 5 ولت (USB-A )
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A
 • شدت جریان خروجی : پورت 1 : 3 ، 2 ، 1.5 آمپر (USB-A QC3.0)%0Aپورت 2 : 2.4 آمپر (USB-A)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1 : 5 ، 9 ، 12 ، 15 ، 20 ولت (Type-C)%0Aپورت 2/3/4 : 5 ولت (USB-A)%0Aپورت 5 : 5 ، 9 ، 12 ولت (USB-A)
 • تعداد درگاه خروجی : 5 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A ، Type-C
 • شدت جریان خروجی : پورت 1 : 3 ، 2.25 آمپر (Type-C)%0Aپورت 2/3/4 : 3 آمپر (USB-A)%0Aپورت 5 : 3 ،2 ، 1.5 آمپر (USB-A)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : 5 ، 9 ولت (Power Delivery 3.0)%0A5 ، 9 ، 12 ولت (Quick Charge 2.0)
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • نوع درگاه خروجی : Type-C
 • شدت جریان خروجی : 3 ، 2.22 آمپر ( Power Delivery 3.0) %0A3 ، 2 ، 1.5 آمپر (Quick Charge 2.0)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1/2 : 5 ولت (USB-A)
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A
 • شدت جریان خروجی : پورت 1/2 : 2.4 آمپر (USB-A)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1 : 6 - 6.5 ، 6.6 - 9 ، 9.1 - 12 ولت ( USB-A)%0Aپورت 2 : 5 ، 9 ، 12 ولت (Type-C)
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A ، Type-C
 • شدت جریان خروجی : پورت 1/2 : 3 ، 2 ، 1.5 آمپر (USB-A ، Type-C)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : 5 ، 9 ، 12 ولت (Type-C)
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • نوع درگاه خروجی : Type-C
 • شدت جریان خروجی : 3 ، 2.22 ، 1.67 آمپر (Type-C)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • تعداد درگاه خروجی : 4 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A ، Type-C
 • قابلیت شارژ سریع : Power Delivery
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A ، Type-C
 • قابلیت شارژ سریع : PD , QC2.0
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1/2/3 : 5 ولت (USB-A)
 • تعداد درگاه خروجی : 3 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A
 • شدت جریان خروجی : پورت 1/2/3 : 3.4 آمپر (USB-A)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1 و 2 : 5 ، 9 ، 12 (Type-C ، USB-A)
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A ، Type-C
 • شدت جریان خروجی : پورت 1 : 3 ، 2 ، 1.5 (USB-A)%0Aپورت 2 : 3 ، 2.22 ، 1.67 (Type-C)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1/2/3/4 : 5 ولت (USB-A)
 • تعداد درگاه خروجی : 4 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A
 • شدت جریان خروجی : پورت 1/2/3/4 : 4.4 آمپر (USB-A)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1 : 5 ، 9 ، 12 ، 15 ، 20 ولت (Type-C)%0Aپورت 2 : 5 ولت (USB-A)
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A ، Type-C
 • شدت جریان خروجی : پورت 1 : 3 ، 3.25 آمپر (Type-C)%0Aپورت 1 : 3 ، 2.25 آمپر (Two Devices,Type-C)%0Aپورت 2 : 2.4 آمپر (USB-A)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • شدت جریان خروجی : 3 آمپر
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1 : 5 ، 9 ، 12 ، 20 ولت (USB-A)%0Aپورت 2 : 5 ، 9 ، 12 ، 15 ، 20 ولت (Type-C)
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A ، Type-C
 • شدت جریان خروجی : پورت 1 : 4.5 ، 3 ، 2.25 آمپر (USB-A)%0Aپورت 2 : 3 ، 3.25 آمپر (Type-C)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • شدت جریان خروجی : 2.1 آمپر مخصوص تبلت و موبایل
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • شدت جریان خروجی : اول 1 آمپر ، دوم تا 2.1 آمپر
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : 3.6 - 6 ، 6 - 9 ، 9 - 12 ولت (USB-A)
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A
 • شدت جریان خروجی : 3 ، 2 ، 1.5 آمپر (USB-A)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1 و 2 : 5 ، 9 ، 12 ، 15 ، 20 ولت (Type-C)%0Aپورت 1 و 2 : 11 - 3.3 ولت PPS (Type-C)%0Aپورت 3 : 4.5 ، 5 ، 9 ، 12 ، 20 ولت (USB-A)
 • تعداد درگاه خروجی : 3 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A ، Type-C
 • شدت جریان خروجی : پورت 1 و 2 : 3 ، 4.5 آمپر (Type-C)%0Aپورت 1 و 2 : 5 آمپر PPS (Type-C)%0Aپورت 3 : 5 ، 4.5، 3 آمپر (USB-A)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A ، Type-C
 • قابلیت شارژ سریع : Power Delivery
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : 3.6V-6.5V , 6.6V-9V , 9.1V-12V
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A
 • شدت جریان خروجی : 1.5 آمپر و 2.0 آمپر و 3.0 آمپر
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A
 • قابلیت شارژ سریع : Quick Charge 3.0
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1 : 5 ، 9 ، 12 ، 15 ، 20 ولت (Type-C)%0Aپورت 2 : 5 ، 9 ، 12 ولت (Type-C)%0A
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • نوع درگاه خروجی : Type-C
 • شدت جریان خروجی : پورت 1 : 3 ، 3.25 آمپر (Type-C)%0Aپورت 2 : 2.4 ، 2 ، 1.5 آمپر (Type-C)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1/2 : 5 ولت (USB-A)
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A
 • شدت جریان خروجی : پورت 1/2 : 2.4 آمپر (USB-A)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1 : 5 ، 9 ، 12 ، 15 ، 20 ولت (Type-C)%0Aپورت 2/3 : 5 ولت (USB-A)
 • تعداد درگاه خروجی : 3 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A ، Type-C
 • شدت جریان خروجی : پورت 1 : 3 آمپر (Type-C)%0Aپورت 2/3 : 2.4 آمپر (USB-A)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : 5 ، 9 ، 12 ولت (Type-C)%0A3.3-5.9 ، 3.3-11 ولت (در حالت PPS)
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • نوع درگاه خروجی : Type-C
 • شدت جریان خروجی : 3 ، 2.77 ، 2.08 آمپر (Type-C)%0A3 ، 2.25 آمپر (در حالت PPS)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • شدت جریان خروجی : 2.4 آمپر
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1/2/3/4 : 5 ولت (USB-A)%0A
 • تعداد درگاه خروجی : 4 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A
 • شدت جریان خروجی : پورت 1/2/3/4 : 4.4 آمپر (USB-A)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1/2/3 : 5 ولت (USB-A)
 • تعداد درگاه خروجی : 3 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A
 • شدت جریان خروجی : پورت 1/2/3 : 3.4 آمپر (USB-A)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • شدت جریان خروجی : <ul> <li><p>3.0 آمپر</p></li> <li><p>2.0 آمپر</p></li> <li><p>1.5 آمپر</p></li> </ul>
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1/2/3 : 5 ولت (USB-A)
 • تعداد درگاه خروجی : 3 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A
 • شدت جریان خروجی : پورت 1/2/3 : 3.4 آمپر (USB-A)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : 5 ولت (USB-A)
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A
 • شدت جریان خروجی : 2.1 آمپر (USB-A)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : 5 ، 9 ، 12 ، 15 ، 20 ولت (Type-C)
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • نوع درگاه خروجی : Type-C
 • شدت جریان خروجی : 3 ، 2.5 ، 2 ، 1.5 آمپر (Type-C)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1 : 5 ، 9 ، 12 ، 15 ، 20 ولت (Type-C)%0Aپورت 2 : 5 ولت (USB-A)
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A ، Type-C
 • شدت جریان خروجی : پورت 1 : 3 ، 2.5 آمپر (Type-C)%0Aپورت 2 : 2.4 آمپر (USB-A)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1/2 : 5 ولت (USB-A)
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A
 • شدت جریان خروجی : پورت 1/2 : 2.4 آمپر (USB-A)
0 نفر
ناموجود
فروشنده: مشهد کالا
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : پورت 1 : 5 ، 9 ، 12 ولت (Type-C)%0Aپورت 2 : 5 ولت (USB-A)
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • نوع درگاه خروجی : USB-A ، Type-C
 • شدت جریان خروجی : پورت 1 : 2.4 ، 2.22 ، 1.67 آمپر (Type-C)%0Aپورت 2 : 2.4 آمپر (USB-A)
جستجوی پیشرفته
محدوده قیمت
برند ها
نوع درگاه خروجی
قابلیت شارژ سریع
کابل همراه
اعمال کردن
خانه
دسته ها
جستجو
0 سبد
پروفایل
بیشتر
تماس
دسته بندی ها
لپ تاپ
موبایل
لوازم جانبی
کامپیوتر و قطعات
لوازم اداری
کنسول و تبلت